Kamienie milowe
2018 Druga przebudowa strony.
Ciągła rozbudowa strony wymusiła duże zmiany w strukturze bazy danych. Baza została zaprojektowana od zera w taki sposób, aby mogła być w przyszłości dowolnie rozszerzana. Obszar działania został rozszerzony najpierw o Palearktykę, potem o cały świat. Strona zmieniłą nazwę na Lepidoptera Mundi.
2011 Pierwsza przebudowa strony.
Po kilku latach funkcjonowania strona doczekała się nowego, zmodyfikowanego interfejsu użytkownika, aktualizacji większości używanych bibliotek oraz zyskała kilka nowych funkcji.
2006 Rozszerzenie zakresu gatunków do Europy.
Dadanie do bazy danych wszystkich gatunków opisanych przez Fauna Europaea.
2005 Pierwsza wersja w języku PHP.
Wykorzystanie PHP udostępniło szereg niedostępnych dotąd możliwości interaktywnej obsługi. Obszar działania został powiększony z Polski na Europę Centralną, strona zmieniła nazwę na Motyle Europy Centralnej.
2004 Pierwsza internetowa wersja bazy danych.
Utworzona po rozbudowie pierwszej wersji, pozwalała na generowanie statycznych plików html z opisami gatunków. Nowa strona otrzymała nazwę Motyle Polski.
2002 Pierwsza wersja bazy danych.
Napisana w MS Access zawierająca skrótowe informacje o motylach dziennych Polski. Początkowo baza przeznaczona była do użytku wewnętrznego autora.