Apaturinae

Asterocampa celtis

Asterocampa clyton

Asterocampa idyja

Asterocampa leilia

Doxocopa laure

Doxocopa pavon
Biblidinae

Biblis hyperia

Diaethria anna

Diaethria asteria

Dynamine dyonis

Dynamine postverta

Epiphile adrasta

Eunica monima

Eunica tatila

Hamadryas amphichloe

Hamadryas amphinome

Hamadryas atlantis

Hamadryas februa

Hamadryas feronia

Hamadryas fornax

Hamadryas glauconome

Hamadryas guatemalena

Mestra amymone

Myscelia cyananthe

Myscelia ethusa

Temenis laothoe
Charaxinae

Anaea aidea

Anaea andria

Anaea troglodyta

Archaeoprepona demophon

Fountainea glycerium

Memphis echemus

Memphis forreri

Memphis pithyusa
Cyrestinae

Marpesia chiron

Marpesia eleuchea

Marpesia petreus

Marpesia zerynthia
Danainae

Danaus eresimus

Danaus gilippus

Danaus plexippus

Dircenna klugii

Greta morgane

Lycorea halia

Pteronymia cotytto
Heliconiinae

Argynnis adiaste

Argynnis aphrodite

Argynnis atlantis

Argynnis callippe

Argynnis carolae

Argynnis coronis

Argynnis cybele

Argynnis diana

Argynnis edwardsii

Argynnis egleis

Argynnis hesperis

Argynnis hydaspe

Argynnis idalia

Argynnis mormonia

Argynnis nokomis

Argynnis zerene

Boloria alaskensis

Boloria napaea

Boloria acrocnema

Boloria alberta

Boloria astarte

Boloria bellona

Boloria chariclea

Boloria epithore

Boloria freija

Boloria frigga

Boloria improba

Boloria kriemhild

Boloria natazhati

Boloria polaris

Boloria selene

Boloria eunomia

Dione moneta

Dione vanillae

Dryadula phaetusa

Dryas iulia

Eueides isabella

Euptoieta claudia

Euptoieta hegesia

Heliconius charithonia

Heliconius erato

Philaethria dido
Libytheinae

Libytheana carinenta

Libytheana motya
Limenitidinae

Adelpha basiloides

Adelpha bredowii

Adelpha californica

Adelpha eulalia

Adelpha fessonia

Limenitis archippus

Limenitis arthemis

Limenitis lorquini

Limenitis weidemeyerii
Morphinae

Morpho polyphemus
Nymphalinae

Aglais milberti

Aglais urticae

Anartia chrysopelea

Anartia fatima

Anartia jatrophae

Anthanassa argentea

Anthanassa frisia

Anthanassa ptolyca

Anthanassa texana

Anthanassa tulcis

Chlosyne acastus

Chlosyne californica

Chlosyne cyneas

Chlosyne damoetas

Chlosyne definita

Chlosyne endeis

Chlosyne eumeda

Chlosyne fulvia

Chlosyne gabbii

Chlosyne gorgone

Chlosyne harrisii

Chlosyne hoffmanni

Chlosyne janais

Chlosyne lacinia

Chlosyne leanira

Chlosyne marina

Chlosyne melitaeoides

Chlosyne nycteis

Chlosyne palla

Chlosyne rosita

Chlosyne theona

Chlosyne whitneyi

Dymasia dymas

Euphydryas colon

Euphydryas phaeton

Euphydryas gillettii

Euphydryas anicia

Euphydryas chalcedona

Euphydryas editha

Historis acheronta

Historis odius

Hypanartia lethe

Hypolimnas misippus

Junonia coenia

Junonia evarete

Junonia genoveva

Microtia elva

Nymphalis antiopa

Nymphalis californica

Nymphalis vaualbum

Nymphalis comma

Nymphalis faunus

Nymphalis gracilis

Nymphalis interrogationis

Nymphalis oreas

Nymphalis progne

Nymphalis satyrus

Phyciodes batesii

Phyciodes cocyta

Phyciodes graphica

Phyciodes mylitta

Phyciodes orseis

Phyciodes pallescens

Phyciodes pallida

Phyciodes phaon

Phyciodes picta

Phyciodes pulchella

Phyciodes tharos

Poladryas arachne

Poladryas minuta

Polygonia zephyrus

Siproeta epaphus

Siproeta stelenes

Smyrna blomfildia

Smyrna karwinskii

Tegosa anieta

Tegosa luka

Texola elada

Texola perse

Vanessa annabella

Vanessa atalanta

Vanessa cardui

Vanessa tameamea

Vanessa virginiensis
Satyrinae

Cercyonis incognita

Cercyonis meadii

Cercyonis oetus

Cercyonis pegala

Cercyonis sthenele

Cissia rubricata

Coenonympha ampelos

Coenonympha california

Coenonympha haydenii

Coenonympha tullia

Cyllopsis gemma

Cyllopsis pertepida

Cyllopsis pyracmon

Erebia anyuica

Erebia callias

Erebia disa

Erebia discoidalis

Erebia epipsodea

Erebia fasciata

Erebia lafontainei

Erebia mackinleyensis

Erebia magdalena

Erebia mancinus

Erebia occulta

Erebia pawlowskii

Erebia rossii

Erebia vidleri

Erebia youngi

Gyrocheilus patrobas

Hermeuptychia hermes

Hermeuptychia hermybius

Hermeuptychia intricata

Hermeuptychia sosybius

Lethe anthedon

Lethe appalachia

Lethe creola

Lethe eurydice

Lethe portlandia

Megisto cymela

Megisto viola

Neominois ridingsii

Neonympha areolatus

Neonympha helicta

Neonympha mitchellii

Oeneis rosovi

Oeneis tanana

Oeneis alberta

Oeneis alpina

Oeneis bore

Oeneis chryxus

Oeneis jutta

Oeneis macounii

Oeneis melissa

Oeneis nevadensis

Oeneis philipi

Oeneis polixenes

Oeneis uhleri

Paramacera allyni

Paramacera xicaque