Τυχαία εικόνα
2018.09.10 Website update
 • New languages added:
  IT Italian (Tomasz Niedźwiedzki),
  PT Portuguese (Luís Santos),
 • ES Spanish (José Sebastián Estévez).
 • Updated checklist of the Philippines,
 • Minor changes in the UTM map,
 • More than 190 new species added, mainly from the family Sphingidae.
 • More than 100 new thumbnails added.
NOTE: Because of my planned trip to Asia I will be unavailable (mail, phone) until the end of September. Website functionalities that require the involvement of the administrator, like
 • creating new accounts,
 • adding new localities,
 • confirming edited species pages,
 • replying to emails and messages.
will be unavailable or delayed.
I apologise for any inconvenience this may cause.
Christopher Jonko
Ευρώπη
Είδη10.173
Υποείδη930
Μικρογραφίες7.621
Εικόνες20.768
Έκθεση εικόνων11.903
Εικόνες παρασκευασμάτων393
Μέλη2.159