Galleries - families Erebidae
Arctiinae
Arctia caja21
Arctia plantaginis7
Diaphora mendica5
Grammia (Grammia) quenseli1
Hyphantria cunea3
Tyria jacobaeae9
Erebinae
Ascalapha odorata1
Eulepidotinae
Litoprosopus hatuey1
Hypeninae
Hypena (Ophiuche) lividalis3
Hypenodinae
Schrankia costaestrigalis1
Lymantriinae
Euproctis (Euproctis) chrysorrhoea2
Leucoma salicis4
Lymantria (Porthetria) dispar6
Orgyia (Orgyia) antiqua11
Scoliopteryginae
Scoliopteryx libatrix12
Toxocampinae
Tathorhynchus exsiccata1