Galleries - families Pyralidae
Phycitinae
Apomyelois bistriatella2
Apomyelois ceratoniae1
Hypochalcia ahenella4
Matilella fusca1
Pyralinae
Hypsopygia costalis5