Trifurcula (Trifurcula) macedonica Z. & A. Laštůvka, 1998


Macedonia, Negotino


Trifurcula (Trifurcula) macedonica is a member of the clade Trifurcula subnitidella

SpeciesAuthor
Trifurcula (Trifurcula) austriacavan Nieukerken, 1990
Trifurcula (Trifurcula) beirneiPuplesis, 1984
Trifurcula (Trifurcula) chamaecytisiZ. & A. Laštůvka, 1994
Trifurcula (Trifurcula) coronillaevan Nieukerken, 1990
Trifurcula (Trifurcula) ibericavan Nieukerken, 1990
Trifurcula (Trifurcula) josefklimeschivan Nieukerken, 1990
Trifurcula (Trifurcula) luteolavan Nieukerken, 1990
Trifurcula (Trifurcula) macedonicaZ. & A. Laštůvka, 1998
Trifurcula (Trifurcula) puplesisivan Nieukerken, 1990
Trifurcula (Trifurcula) silviaevan Nieukerken, 1990
Trifurcula (Trifurcula) subnitidella(Duponchel, 1843)
Trifurcula (Trifurcula) victorisvan Nieukerken, 1990
Distribution
External links