Xylophanes lichyi Kitching & Cadiou, 2000


Brazil, Amazonas, Rio Madeira, near Manicoré


Distribution
External links