Synargis perrupta (Seitz, 1932)


Brazil, Goyaz, Viannopolis


Distribution