Sympistis saxatilis (Troubridge & Crabo, 1999)


USA, Oregon, Joseph


29 - 31 mm
Distribution
External links