Oligia tusa (Grote, 1878)
Distribution
External links