Coleophora obscuripalpella Kanerva, 1941
10 - 11 mm
Skvattramsäckmal
Distribution
External links