Coloradia juarezia Brechlin & Meister, 2016


Mexico, Oaxaca, Sierra Norte, Benito Juárez ,   3000 m


Distribution