Polycaena tamerlana pamira Tshikolovets, 1997
Distribution