Agrotis (Agrotis) cinerea alpigena Turati, 1883


Italy, Abruzzo


Distribution