Cosmia (Ulmia) affinis affinis (Linnaeus, 1767)


Italy


28 - 35 mm
Distribution