Agrotis (Agrotis) puta insula Richardson, 1958


England, Scilly Island, Tresco


Distribution