Helicopis endymiaena (Hübner, [1819])
Distribution