Mythimna (Mythimna) impura impura (Hübner, 1808)
Distribution