Perigrapha (Rororthosia) rorida rorida Frivaldszky, 1835


Balkans


37 - 40 mm
Distribution