Euxoa (Chorizagrotis) terrealis (Grote, 1883)
Distribution
External links