Orthosia (Orthosia) segregata (Smith, 1893)
Distribution
External links