Euxoa (Pleonectopoda) trifasciata (Smith, 1888)
Distribution
External links