Cochylimorpha obliquana (Eversmann, 1844)
13 - 19 mm
Zvinúvač kosý

Podstawowe rośliny pokarmowe

RodzinaNazwa łacińskaNazwa lokalna
AsteraceaeArtemisia maritimaBylica morska

Synonimy i inne kombinacje

Cochylis obliquanaEversmann, 1844
Rozmieszczenie
Zdjęcia