Anteros theleia Stichel, 1910
Distribution
External links