Mesosemia naliniae Brévignon, 2015


Guyane française, Roura, route de Kaw, PK20


Distribution