Euselasia onorata (Hewitson, 1869)


Ecuador


Whitewashed Euselasia
Distribution
External links