Euselasia archelaus Seitz, 1916
Distribution
External links