Euselasia erilis Stichel, 1919
Distribution
External links