Euselasia rhodon Seitz, 1913
Distribution
External links