Euselasia fournierae Lathy, 1924
Distribution
External links