Euselasia ella Seitz, 1916


Bolivia, Yungas, Rio Songo ,   1200 m


Distribution
External links