Euselasia praecipua Stichel, 1924
Distribution
External links