Apodemia (Apodemia) mormo (C. & R. Felder, 1859)
Habitat
  • Prairie
  • Rocky slopes
  • Scrub
  • Semi-deserts
22 - 33 mm
Mormon Metalmark
Mormon

Primary host-plants

FamilyLatin nameVernacular name
AsteraceaeSenecioRagwort
PolygonaceaeEriogonumWild buckwheat
Distribution
Images
External links