Pontia sisymbrii (Boisduval, 1852)


USA, California


30 - 45 mm
California White
Colorado White
Spring White
Distribution
External links