Mimoides phaon (Boisduval, 1836)


Mexico, Pérou


50 mm
Red-sided Swallowtail
Variable Swallowtail

Mimoides phaon is a member of the clade Mimoides lysithous

SpeciesAuthor
Mimoides ariarathes(Esper, 1788)
Mimoides euryleon(Butler, 1872)
Mimoides ilus(Fabricius, 1793)
Mimoides lysithous(Hübner, [1821])
Mimoides microdamas(Burmeister, 1878)
Mimoides pausanias(Hewitson, 1852)
Mimoides phaon(Boisduval, 1836)
Mimoides protodamas(Godart, 1819)
Mimoides thymbraeus(Boisduval, 1836)
Mimoides xeniades(Hewitson, 1867)
Mimoides xynias(Hewitson, 1875)
Distribution
External links