Argyresthia (Argyresthia) submontana Frey, 1871


Priadzovček podhorský
Oxelknoppmal

Primary host-plants

FamilyLatin nameVernacular name
RosaceaeAmelanchier ovalisSnowy mespilus
Sorbus ariaCommon Whitebeam
Sorbus torminalisWild Service Tree
Distribution
External links