Lycaena (Thersamonia) alpherakii (Grum-Grshimailo, 1888)


North-West India


28 - 30 mm
阿昙灰蝶

Primary host-plants

FamilyLatin nameVernacular name
PlumbaginaceaeAcantholimon pamiricum

Synonyms and other combinations

Lycaena alpherakyiGrum-Grshimailo, 1888

Lycaena (Thersamonia) alpherakii is a member of the clade Lycaena thersamon

SpeciesAuthor
Lycaena (Thersamonia) aditya(Moore, 1874)
Lycaena (Thersamonia) alaica(Grum-Grshimailo, 1888)
Lycaena (Thersamonia) alpherakii(Grum-Grshimailo, 1888)
Lycaena (Thersamonia) asabinus(Herrich-Schäffer, 1851)
Lycaena (Thersamonia) lampon(Lederer, [1870])
Lycaena (Thersamonia) lamponidesStaudinger, 1901
Lycaena (Thersamonia) ochimus(Herrich-Schäffer, [1851])
Lycaena (Thersamonia) phoebusBlachier, 1905
Lycaena (Thersamonia) solskyi(Grum-Grshimailo, 1888)
Lycaena (Thersamonia) thersamon(Esper, 1784)
Lycaena (Thersamonia) thetisKlug, 1834
Distribution