Aricia (Aricia) artaxerxes allous (Geyer, [1836])
阿爱灰蝶
Distribution