Nymphalis (Aglais) urticae stoetzneri (Kleinschmidt, 1929)
Distribution