Nymphalis (Aglais) urticae eximia (Sheljuzhko, 1919)
Distribution