Polyommatus (Agrodiaetus) mithridates Toso et Balletto, 1976


Asia Minor, Elburs


Habitat
  • Rocky slopes
Mitridates Blue
Çokgözlü Amasya Esmeri
迷眼灰蝶

Polyommatus (Agrodiaetus) mithridates is a member of the clade Polyommatus admetus

SpeciesAuthor
Polyommatus (Agrodiaetus) admetus(Esper, 1783)
Polyommatus (Agrodiaetus) alcestisZerny, 1932
Polyommatus (Agrodiaetus) aroaniensis(Brown, 1976)
Polyommatus (Agrodiaetus) demavendi(Pfeiffer, 1938)
Polyommatus (Agrodiaetus) galloiBalletto & Toso, 1979
Polyommatus (Agrodiaetus) humedasaeToso & Balletto, 1976
Polyommatus (Agrodiaetus) khorasanensis(Carbonell, 2001)
Polyommatus (Agrodiaetus) mithridatesToso et Balletto, 1976
Polyommatus (Agrodiaetus) nephohiptamenos(Brown & Coutsis, 1978)
Polyommatus (Agrodiaetus) ripartii(Freyer, 1830)
Distribution