Polyommatus (Agrodiaetus) anticarmon (Koçak, 1983)
Anticarmon Blue
Çokgözlü Antikarmon

Polyommatus (Agrodiaetus) anticarmon is a member of the clade Polyommatus actis

SpeciesAuthor
Polyommatus (Agrodiaetus) actis(Herrich-Schäffer, [1851])
Polyommatus (Agrodiaetus) altivagans(Forster, 1956)
Polyommatus (Agrodiaetus) anticarmon(Koçak, 1983)
Polyommatus (Agrodiaetus) ectabanensis(de Lesse, 1963)
Polyommatus (Agrodiaetus) firdussii(Forster, 1956)
Polyommatus (Agrodiaetus) gorbunoviDantchenko & Lukhtanov, 1994
Polyommatus (Agrodiaetus) pfeifferi(Brandt, 1938)
Polyommatus (Agrodiaetus) sertavulensis(Koçak, 1979)
Polyommatus (Agrodiaetus) turcicus(Koçak, 1977)
Polyommatus (Agrodiaetus) wagneri(Forster, 1956)
Distribution