Zygaena (Agrumenia) viciae argyllensis Tremewan, 1967
Distribution