Zygaena (Zygaena) transalpina emendata Vérity, 1916
Distribution