Zygaena (Zygaena) romeo parvorion Holik, 1944
Distribution