Zygaena (Zygaena) osterodensis osterodensis Reiss, 1921
Distribution