Zygaena (Zygaena) osterodensis mentzeri Reiss & Reiss, 1972
Distribution