Zygaena (Agrumenia) loti zobeli Reiss, 1921
Distribution