Zygaena (Zygaena) filipendulae pulcherrima Vérity, 1921
Distribution