Zygaena (Zygaena) ephialtes tambovensis Holik & Sheljuzhko, 1953
Distribution